Opening van de Kolossenzen brief

Op zondag 2 februari mocht ik starten met een serie vanuit de Kolossenzen brief in onze eigen gemeente “The Campus Church” in Welwyn Garden City. De verzen 1 en 2 zou ik behandelen maar omwille van de tijd heb ik alleen vers 1 gedaan. Vers 2 volgt dus nog.

De preek is hier terug te luisteren.